ליצירת קשר :


תאונות עבודה  


 
תאונת עבודה מהי?
כל תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה ובדרך אל וחזרה מביתו הינה תאונת עבודה כך גם תאונת דרכים שעונה על הגדרות אלו נחשבת כתאונת דרכים העונה להגדרת תאונת עבודה  (הדבר אינו מתנגש  כפי שיוסבר להלן ).
בנוסף ,בחוק הביטוח הלאומי ישנה רשימה של "מחלות מקצוע"  העונות על הגדרת "פגיעה בעבודה" וביניהם ירידה בשמיעה כתוצאה מרעש ופגיעות נוספות  
את מי תובעים במקרה של תאונת עבודה?
לנפגע בתאונת עבודה שני מסלולי תביעה האחד כנגד המוסד לביטוח לאומי והשני נגד המעביד ומבטחו (במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה תובעים את המבטחת של הרכב המעורב ),הנפגע אינו חייב לבחור במסלול אחד על חשבון השני  ושני המסלולים משלימים אחד את השני.
במקרה של פגיעה שאירעה תוך כדי עבודה ושהיא תוצאה של מפגע בטיחותי לנפגע הזכות לתבוע את מעבידו בגין נזק הגוף ממנו הוא סובל ,בדרך כלל למעביד יש ביטוח מעבידים בדיוק למקרים כגון אלה והעובד תובע את חברת הביטוח.
לפירוט בעניין סכומי הפיצוי ודרך חישובם נא לחץ כאן
במקרה ומדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה הרי שאין כל הבדל בינה לבין תאונת דרכים "רגילה" למעט כך שהביטוח הלאומי מפצה על חלק מהנזק שחברת הביטוח אמורה הייתה לשאת בו (למידע מורחב בעניין תאונת דרכים אנא לחץ כאן

מה הקצבאות שמגיעים לנפגע מהביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה ?
לנפגע עבודה מגיע פיצוי בגין ימי אי כושר (דמי פגיעה") וכן פיצוי בגין נכות זמנית או צמיתה כפי שיפורט להלן : 
דמי פגיעה:
משולמים לנפגע על סמך  תעודות אי כושר לנפגע בעבודה עבור תקופה מקסימלית של 90 ייום מיום התאונה ,דמי הפגיעה נקבעים בשיעור של 75% מהשכר החודשי של הנפגע לפני התאונה 
 
קצבאות נכות -קביעת דרגת נכות -ועדות רפואיות
נפגעי עבודה שהביטוח הלאומי הכיר בהם יכולים להגיש בקשה לבדיקת זכאותם לקביעת נכות כתוצאה מפגיעתם ,הבקשה מוגשת באמצעות טופס מיוחד הנקרא  "בקשה לקביעת נכות מעבודה"  יחד עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטים .
זימון לועדה והדיון בפניה 
לאחר קבלת הבקשה ,המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל) מזמן  ועדה רפואית המורכבת מרופאים שונים בתחומי הפגיעות שמהם סובל הנפגע .
הנפגע מוזמן לועדה ובפתח הדיון ניתנת לו האפשרות להציג את הבעיות מהם הינו סובל יחד עם מסמכים רפואיים עדכניים ותוצאות בדיקות כגון רנטגן CT EMG  ואח'
חשוב להדגיש כי לנפגע זכות למלווה נוסף וכן זכות שעורך דין מטעמו יהיה נוכח בבדיקה ויציג טיעונים עבורו .
לאחר שהנבדק ו/או עורך דינו מציגים את הטיעונים השונים הרופאים מבצעים בדיקה גופנית על מנת לקבוע אחוזי הנכות ומזכיר הוועדה מסכם קביעות הרופאים ופרוטוקול הדיון נשלח לביתו של הנפגע עם העתק לעו"ד מספר ימים לאחר מכן.
נכות זמנית וקבועה
הועדה יכולה לקבוע כי הנכות ממנה סובל התובע הינה זמנית או קבועה ובמידה ותחליט כי היא זמנית ,יזומן הנפגע פעם נוספת על מנת לבדוק אם הנכות הזמנית התייצבה וניתן לקבוע את נכותו הצמיתה.
קביעת הנכות מתבצעת על ידי מבחנים המפורטים בתקנות הביטוח לאומי המתארים אחוזי נכות לפגיעה בכל איבר ואיבר בגוף 
על הועדה לקבוע כי הנכות ממנה סובל הנפגע קשורה לתאונה ואם ישנה נכות קודמת שאינה קשורה  מבצעים "ניכוי" של הנכות הקודמת ומשאירים את הנכות הקשורה לתאונה 


ק
צבאות ותשלומים

התשלום עבור אחוזי הנכות שייקבעו  יכול להיות כמענק  חד פעמי או קצבה חודשית ,במידה והנכות שנקבעה הינה בין 10-19% ישולם מענק חד פעמי ישירות לחשבון הבנק של הנפגע ,במידה ומדובר בנכות שהיא מעל 20% יקבל הנפגע קצבה חודשית.
הגדלת הנכות-תקנה 15
במידה והנכות שנקבעה עלולה להשפיע על כושר השתכרותו של התובע ועל יכולתו לבצע עבודתו ,הועדה יכולה להפנות את הנפגע לוועדת רשות בה  תבדק זכאות הנפגע להגדלת הנכות הצמיתה במחצית .
ערר וערעור
לאחר שאנו כמייצגים נלמד את פרוטוקול הועדה והחלטתה,משרדנו מפנה את הנפגעים למומחים רפואיים עליהם אנו סומכים שישטחו בפנינו תמונה עובדתית ורפואית אמינה וייבקרו את החלטות הועדה ,במידה ונראה כי נפל פגם בהחלטה והיא מקפחת את הנפגע ,ניתן להגיש ערר על החלטת הועדה ובמקרה זה ועדה לעררים תבדוק את הנפגע ,גם על החלטת הועדה לעררים ניתן להגיש ערעור בשאלת חוק בלבד לבית הדין האזורי לעבודה ,לניסוח הערר והערעור חשיבות רבה על מנת שלא יידחו על הסף והנפגע יוכל למצות זכויותיו.

סאבא אמיר -משרד עורכי דין Copyright © 2010 כל הזכויות שמורות .. האתר והאמור בו, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. כל הנעזר ו/או המשתמש במידע המופיע באתר, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. משרד עו"ד אמיר סאבא באמצעות עו"ד אמיר סאבא או מי מעורכי הדין והעובדים בו, לא ישא בכל אחריות לתוצאה ו/או נזק ישaיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם בגין שימוש שיעשה במידע המופיע באתר זה. לקבלת יעוץ משפטי חוקי יש לפנות למשרדנו כל הזכויות שמורות

לייבסיטי - בניית אתרים